Coachend leidinggeven aan salesprofessionals. Elke manager zegt het te doen, maar er zijn er maar weinig die het ook kunnen. Kan jij ‘wondervragen’ stellen?

Coachend leidinggeven kan veel ten goede veranderen. Voor de medewerker en voor jezelf. Beiden worden doelgerichter, effectiever, het leven wordt wat gemakkelijker en leuker. En niet te vergeten.. de sales resultaten zullen ook verbeteren.

Het aardige is dat coachingstechnieken zowel in zakelijk als in privésituaties heel goed zijn in te zetten. Door je in deze technieken te bekwamen zal je leven in beide domeinen je wat gemakkelijker en aangenamer afgaan.

De wondervraag

Mijn eigen leermeester Sergio van der Pluijm schreef een leuke blog over een ‘wondervraag’ die altijd de coachée aan het denken zet, wanneer die het even niet meer ziet zitten. Een vraag die je zowel in een zakelijke als in een privésetting zou kunnen stellen, maar die je dan wel goed moet stellen.

De coachée gelooft alleen wat die zelf zegt.

De ‘wondervraag’ voorkomt dat je te snel gaat sturen op hetgeen wat jij (als manager) graag wilt of als oplossing ziet. Coachen gaat er namelijk over dat de coachée zichzelf gaat leiden.

Uiteraard is het in een business setting natuurlijk van belang dat wat de coachée wil en zegt wel past bij de doelen, waarden en normen van de organisatie. Er zijn echter veel manieren om de coachée toch een beetje binnen deze kaders te sturen. Het is echter telkens weer van belang dat de coachée het wel intrinsiek als zijn of haar ‘agenda’ voelt. In onze masterclass ‘Coachen van Salesprofessionals gaan we hier uitgebreid op in.

Iets willen en iets ook doen zijn twee verschillende zaken.

Niet zelden ligt de oplossing in het veranderen van gedrag. Maar voordat je dit van een ander verwacht, kijk dan eerst eens naar jezelf. Hoe vaak heb jij jezelf iets heilig voorgenomen om te gaan doen of te laten? En hoe vaak was je hier succesvol in?

Je gedrag veranderen is dus geen sinecure en het is dus onrealistisch om van je coachée te verwachten dat hij of zij dit wel na een of twee gesprekken succesvol kan doen. Gelukkig zijn hier ook technieken voor die je niet alleen op de werkvloer, maar privé ook heel goed kunt inzetten. Technieken die we je natuurlijk graag aanreiken in onze Masterclass: Succesvol het Gedrag Veranderen.

Goed leiding geven is goed kunnen coachen

De manager loopt vaak veel te veel te zenden inplaats dat die coacht. Meestal met de beste bedoelingen, maar helaas is het zo zinloos en zelfs vaak counter productief. Het fijne van goed kunnen coachen is, dat ook het leven voor de coach zelf veel minder op werken lijkt.

Eigenlijk verbazingwekkend dat heel veel salesmanagers nooit minstens een of twee goede masterclasses over coachen hebben gevolgd. Het zou het salesteam  zoveel succesvoller kunnen maken.