Jouw privacy is voor ons een prioriteit.

Wij maken er een erezaak van om alle persoonlijke gegevens die je ons toevertrouwt optimaal te beveiligen.

 • Wij beschermen, op basis van bijzonder strenge veiligheids- en vertrouwensnormen, alle informatie die je met ons deelt.
 • Wij verzamelen alleen gegevens die onmisbaar zijn voor het leveren van een optimale kwaliteit, die aan jouw eisen tegemoet komt.
 • Alleen de medewerkers die dit voor hun werk nodig hebben krijgen toegang tot jouw persoonlijke gegevens.
 • Wij garanderen de controle op de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.
 • Wij streven ernaar om jouw gegevens volledig en up to date te houden.
 • Op vrijwillige basis kun je persoonlijke gegevens aan ons doorgeven, zodat jouw contact met ons zo optimaal mogelijk verloopt.
  Deze informatie, in het bijzonder jouw e-mailadres, zetten we in om zo goed mogelijk aan jouw wensen te beantwoorden.
 • Op geen enkele manieren stellen wij persoonlijke informatie ter beschikking aan derden. Tenzij wij daartoe vanuit de wet worden verplicht.
 • Wij zijn altijd bereid om inzage in jouw gegevens te geven, wijzigingen door te voeren of gegevens te verwijderen, als jij daar om vraagt.
  Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
  We kunnen je hierbij wel vragen om je te legitimeren, zodat niet iemand anders jouw gegevens zomaar kan verwijderen.
 • De bezoekers-/ en klantgegevens van Sales Leadership Academy worden niet aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De verwerving van deze gegevens door Sales Leadership Academy  valt onder de Handreiking Vrijstellingsbesluit Paragraaf 3. Goederen en diensten: Vrijstelling 10. (Artikel 12 Vrijstellingsbesluit) en Handreiking Vrijstellingsbesluit Paragraaf 8. Beheer en beveiliging: Vrijstelling 31. (Artikel 33 Vrijstellingsbesluit).

Sales Leadership Academy  en haar aandeelhouders vinden het van het grootste belang dat je weet hoe zorgvuldig wij met je gegevens omgaan. Daarom hebben we deze strikte privacyverklaring opgesteld.

Heb je hier vragen over, stuur ons een e-mail. of neem contact met ons op.