Wat heb je als sales manager, (senior) accountmanager of werkgever aan een Sales Certificering? Welke Sales Certificeringen zijn er en wat zijn de verschillen tussen een nationale SMA Sales Certificering en een Internationale SMEI Sales Certificering?

(Dit artikel verscheen ook als Linkedin Long Post.)

Op het Sales Event in 2016 kondigde Coen Bos, voorzitter van de Nederlandse Sales Management Associatie (SMA), met recht vol trots aan dat het nationale SMA sales register nu toch eindelijk een feit is. Een puike prestatie waar de SMEI (’s werelds grootste Marketing & Sales Associatie), haar Nederlandse zusterorganisatie toen van harte mee feliciteerde.

“De SMEI geeft al sinds de tachtiger jaren Sales Certificeringen (en Sales Registertitels) uit en zet sindsdien wereldwijd de toon op dit gebied bij de sales forces van de fortune 500 wereldspelers.”

Het feit dat de SMA zich – weliswaar op nationaal niveau – aansluit bij de gedachte dat Sales Certificering de kwaliteit van het sales vak ten goede komt, maakt ons erg blij. Maar, wat voegt Sales Certificering nu werkelijk toe en waarom zouden (Senior) Accountmanagers, Sales Managers en werkgevers hier ook enthousiast over moeten zijn? Waarom kiezen Sales Professionals voor Sales Certificering?

Sales Professionals (Sales Managers of (Senior) Accountmanagers) kiezen om 5 redenen voor het verkrijgen van een Sales Certificering:

 1. Je toont onomstotelijk aan dat je weet waar je het over hebt binnen je sales vak. Je kan je daardoor onderscheiden richting klanten, werkgevers, recruiters, etc.,
 2. Doordat je aantoonbaar je vak beheerst heb je, bij gelijke geschiktheid, altijd een streepje voor. In sales weten we hoe belangrijk dit kan zijn.
 3. Je krijgt erkenning voor het feit dat jij net even wat meer over hebt om het vak te beheersen dan een ander. Verschil in competenties binnen het sales vak mag moet gezien worden.
 4. Je zekert je toekomst. Sales professionals met een Sales Certificering staan zelden lang langs de lijn en krijgen steeds vaker de voorkeur..
 5. Last but not least zul je met je vakkennis sneller, gemakkelijker en succesvoller prestaties kunnen neerzetten.

Het is dus niet zo vreemd dat Sales Certificering steeds vanzelfsprekender wordt.

Waarom kiezen werkgevers voor Sales Certificering?

Steeds meer werkgevers kiezen bewust voor gecertificeerde (of het laten certificeren van) Sales Professionals. Het zijn veelal de volgende 3 redenen waarom zij hiervoor kiezen:

 1. Voor veel bedrijven is het belangrijkste bedrijfsproces; ‘het vinden, binden en verder ontwikkelen van klanten’. ‘Buying teams’ worden steeds professioneler en dit vraagt dus automatisch om een toenemende professionaliteit van ‘sales teams’. Het sales proces kan dus steeds minder overgelaten worden aan mensen die zeggen dat ze professional zijn, maar op de vraag ‘Waar blijkt dit dan uit?’, geen bevredigend antwoord hebben.
 2. Kwaliteit van handelen van sales forces ontwikkelt zich in rap tempo naar een hoger niveau. Wil jouw organisatie de concurrentie voorblijven en zich aantoonbaar professioneel kunnen presenteren aan klanten en andere ‘stakeholders’, dan is Sales Certificering in de komende jaren onoverkomelijk.
 3. Verantwoordelijkheid, discipline en ambitie zijn steeds meer kernaspecten waar je het als werkgever van moet hebben bij je sales mensen. Als werkgever ga je de ‘oorlog’ niet meer winnen met mensen die afwachten totdat ze weer eens een sales training op een zilver dienblaadje krijgen aangeboden. Het behouden van een Sales Certificering c.q. Sales Registertitel vraagt om verantwoordelijkheid & discipline om jezelf te blijven ontwikkelen. Professionals met een Sales Registertitel krijgen dan ook als vanzelfsprekend de voorkeur. Daarnaast vraagt succes om ambitie om bij de beste te horen. Accountmanagers en Sales Managers die niet bij de middenmoot willen horen gaan vaak voor een Sales Registertitel. Logisch dat ze bij werkgevers alleen al om die reden, een streepje voor hebben.

Nederlandse werkgevers volgen hiermee het voorbeeld van de wereldwijd opererende fortune 500 bedrijven.

Welke Sales Certificeringen zijn er?

Wanneer je erkent dat Sales Certificering een hele belangrijke bijdrage kan leveren aan professionele ontwikkeling en het aantonen van ‘sales excellence’ en je jezelf herkent in de voordelen, dan is het verstandig om je wat meer te verdiepen in de verschillende Sales Certificeringen.

In Nederland heb je nu 2 mogelijkheden:

 1. Je gaat voor een nationale erkenning: SMA Sales Certificering c.q. SMA salesregistertitel. Ga voor meer informatie naar: www.sma.nl. Je kunt hier meer informatie vinden hoe jij een SMA Sales Certificering verkrijgt.
 2. Je gaat voor een stapje hoger, namelijk een erkenning op nationaal én internationaal niveau: (inter)nationale SMEI Sales Certificering c.q. SMEI Sales Registertitel.
  (Ga voor meer informatie naar: de Sales Leadership Academy die samen met de HAN University of Applied Sciences de exclusieve uitvoeringspartners zijn van de SMEI Sales Certificeringen in de Benelux.)

Welke Sales Certificering is de beste keuze?

Wanneer kies je voor de nationale SMA Sales Certificering en wanneer kies je voor de internationale SMEI Sales Certificering c.q. SMEI Sales Registertitel?

Je hebt uiteindelijk meer aan een (inter)nationale SMEI Sales Certificering wanneer één of meerdere van de onderstaande 3 factoren belangrijk voor je kunnen zijn:

 1. Je sluit de kans niet uit dat je in je carrière op enig moment gaat werken voor een internationaal opererend bedrijf. Een internationale Sales Certificering heeft uiteraard veel meer waarde voor zo een bedrijf dan een Sales Certificering die alleen op nationaal niveau geldig is.
  Noot: Bedenk dat op dit moment meer dan 60% van ons bruto nationaal product afhankelijk is van de internationale handel en 1 op de 5 banen in Nederland hiervan afgeleid zijn.
 2. Jouw markt of sector beweegt niet alleen volgens Nederlandse sales & marketing standaarden, maar is grensoverschrijdend. Het verkrijgen van een internationale Sales Certificering is dan mogelijk logischer dan een Sales Certificering die alleen op nationale standaarden is opgebouwd.
 3. Kwaliteit is voor jou het belangrijkst. Bij de Sales Certificeringen van de SMA zijn het onder andere Nederlandse business universiteiten die betrokken zijn bij de Sales Certificering, maar dit is iets anders dan dat deze universiteiten hun eigen programma’s ook conform deze standaarden ontwerpen en uitvoeren! Desalniettemin geeft hun betrokkenheid natuurlijk wel aan dat je bij de SMA met kwaliteit te maken hebt. Tegelijkertijd kunnen we er niet omheen dat de kwaliteit bij de SMEI nog net één stapje hoger lijkt te liggen. Bij de SMEI hebben diverse (inter)nationale business universiteiten hun eigen programma’s onderworpen aan de SMEI standaarden. Dit betekent dat de programma’s zijn ontworpen en worden uitgevoerd conform de internationale SMEI standaarden en zij hun reputatie op dit gebied hieraan koppelen. Opmerkelijk wanneer men bedenkt dat een van deze universiteiten, de University of Britisch Columbia, zich bevindt in de top 50 van de world ranking.

Conclusie

Waar jouw voorkeur ook ligt als (Senior) Accountmanager, Sales Manager of werkgever, het wordt steeds duidelijker dat wanneer je wilt aantonen dat je het salesvak serieus neemt, een Sales Certificering van de SMA of SMEI een vereiste is.

~H. Ben Mastboom, helpt bedrijven als veel gevraagd spreker, adviseur, coach en trainer hoe ze de voorkeur kunnen krijgen en kunnen excelleren.